ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

พิษณุโลกส่งเสริมเลี้ยง”จิ้งหรีด” พร้อมทำ MOU ซื้อขายล่วงหน้า

“จิ้งหรีดพิษณุโลกสู่ตลาดโลก” จังหวัดเร่งส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย “จิ้งหรีด” ล่วงหน้า (MOU)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด งานส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด “จิ้งหรีดพิษณุโลกสู่ตลาดโลก” และการลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายจิ้งหรีดล่วงหน้า (MOU) ระหว่าง บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด ประธานวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์ม กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยมีนายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด ที่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ มีตลาดรองรับการจำหน่าย และสามารถสร้างอาชีพเสริมนำไปสู่รายได้หลักในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด จะเลี้ยงในกล่องหรือบ่อซีเมนต์ให้อาหารจำพวกพืชต่างๆ ที่มีลำต้น ใบลักษณะอ่อน เช่น ใบมันสำปะหลัง ผักบุ้ง ฟักทอง หรือหญ้าสดทุกชนิด จิ้งหรีดเจริญจะเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง ใช้ระยะเวลาสั้นเพียง 45 วัน ก็สามารถจำหน่ายได้แล้ว เลี้ยงง่าย ได้เงินไว ก้าวสู่ตลาดโลก ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถไปแจ้งได้ที่เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และศึกษาดูงานฟาร์มใหญ่ก่อน เมื่อตัดสินใจเลี้ยงแล้วจะมีการหาแหล่งทุนให้ และมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 ปี เพื่อเป็นหลักประกันราคาซื้อขาย 3 ปี เลี้ยงแล้วไม่ขาดทุน สามารถหยุดได้ มีตลาดรองรับอย่างแน่นอน ซึ่งในอนาคตจิ้งหรีดพิษณุโลกไปสู่ตลาดโลกอย่างสง่างาม
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทรัพย์ไพรวัลย์ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตและแปรรูป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขวัญใจฟาร์ม หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com