ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News) สัตว์ปีก (Poultry)

Super Cool สมุนไพรสูตรเย็นไก่ไข่ ม.พะเยา คว้ารางวัลภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำโดยผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ นำตัวแทนทีมนิสิตโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ทั้ง 3 ทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยผลการตัดสินการแข่งขัน R2M 2020 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งนี้ ทีม Super Cool มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานวิจัยอาหารเสริมสูตรเย็นสำหรับไก่พันธุ์ไข่ ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อไปแข่งขันหาสุดยอดแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรมในสนามแข่งขัน R2M 2020 ระดับประเทศต่อไป

อาหารเสริม Super Cool (ซุปเปอร์คูล) สารสกัดสมุนไพรสูตรเย็น ปลอดภัย 100% ไร้สารตกค้าง งานวิจัยและนวัตกรรมที่นิสิตม.พะเยา นำเข้าแข่งขันมีสรรพคุณคือ ช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิในร่างกายของไก่ไข่ให้คงที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตและยังช่วยเพิ่มอายุของแม่ไก่ (ยึดอายุการออกไข่ได้นานขึ้นหรือช่วงพีค) ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และช่วยให้แม่ไก่มีอารมณ์ดี ไม่เครียด ที่สำคัญผลิตจากสมุนไพร 100% ซึ่งมีความปลอดภัยต่อตัวสัตว์และไม่มีสารตกค้าง 100%

ทั้งนี้ทีม Super Cool ประกอบด้วย

1. นายวรากร แก่นทอง สาขาวิชาการตลาด
2. นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3. นางสาวเภาวดี ศรีสอาด สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. นายไชยวัฒน์ สืบศักดิ์วงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
5. นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน

1. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2. ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3. นายสาธิต อนุปิม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. (+66) 5-446-6666

ขอขอบคุณ : สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com