กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นต่อเนื่อง 11.35 บาท สูงสุดรอบหลายปี

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดราคาหน้าโรงงานปรับขึ้นแตะกิโลกรัมละ 11.35 บาท (16 กันยายน 64) สูงสุดในรอบหลายปี

สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธ์ุไทย ได้แจ้งราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 พบว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% (เมล็ด) ณ หน้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ราชบุรี (ซีพีเอฟ ราชบุรี) และซีพีเอฟบางนา อยู่ที่ 11.35 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาสูงสุดครั้งแรกในรอบหลายปี

ทั้งนี้จากการปรับราคาหน้าโรงงานในเครือซีพีเอฟขึ้น ทำให้โรงงานอื่นต้องปรับราคารับซื้อตามไปด้วย เช่น กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) , เบทาโกร , เซ็นทาโก และแหลมทองสหการ

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com