ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 9 มกราคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สถานะการณ์โดยรวมทั้งประเทศ : ปริมาณสุกรที่ออกตลาดเริ่มลดลงตามความพยายามผลักดันการบริโภคด้วยการจำหน่ายราคาถูกพิเศษที่ได้รับการตอบรับที่สูงมาก โดยเริ่มมีการจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ ประกอบกับราคาเนื้อสุกรที่วางจำหน่ายปกติตามห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จำหน่ายในราคาสะท้อนราคาสุกรขุนก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก

ราคาสุกรขุนบางพื้นที่ราคาเริ่มขยับขึ้นจากวันพระที่แล้ว ราคาขายจริงในภาคอีกสานเริ่มแข็งขึ้น ภาพรวมตลาดเป็นช่วงปรับฐาน

ตะวันตก 44
ตะวันออก 48-50
อีสาน 45
เหนือ 54
ใต้ 47

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 : 1,200 บวกลบ 40

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsor

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com