ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรขุนในทุกภูมิภาคเริ่มยืนแข็ง แนวโน้มราคาน่าจะยืนแข็งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน กลางเดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมการจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกพิเศษยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การตัดวงจรลูกสุกรเพื่อทำเป็นหมูหันเริ่มดำเนินการแล้วในสัปดาห์นี้และต่อเนื่องไป 10 สัปดาห์ จะเป็นปัจจัยบวกเชิงจิตวิทยาจนกระทั่งลดผลผลิตจริงตามรอบของวงจร ซึ่งเป็นปัจจัยบวกในระยะต่อไป

ตะวันตก 48-49
ตะวันออก 50
อีสาน 49
เหนือ 54
ใต้ 52

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 : 1,300 บวกลบ 46

Sponsor

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com