ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 26 สิงหาคม 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น)

ภาพรวมหลายพื้นที่สุกรขุนออกสู่ตลาดยังคงลดลงทั้งน้ำหนักและปริมาณ ความต้องการส่งออกสุกรขุนจากประเทศรอบบ้านส่งผลราคามีพื้นฐานมั่นคงต่อเนื่อง

ภาคตะวันตก 64-65
ภาคตะวันออก 69
ภาคอีสาน 68
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 69-70
ลูกสุกรจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561: 1800 บวก/ลบ 65

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored : มนปรียาหมูสด

Ads : Milky มิลกี้

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com