ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 3 กันยายน 2561 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น)

ผลจากความพยายามแก้ไขปัญหาราคาสุกรในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปัจจุบันอยู่ในระดับที่สร้างเสถียรภาพราคามากขึ้น บางพื้นที่ปรับราคาขึ้นจากวันพระที่แล้ว แนวโน้มฐานราคามั่นคงต่อเนื่อง 

ภาคตะวันตก 65 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 104 บาท จำหน่ายปลีก 128-132 บาท)
ภาคตะวันออก 69 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท)
ภาคอีสาน 68 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 108 บาท จำหน่ายปลีก 134-138 บาท)
ภาคเหนือ 69 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 110 บาท จำหน่ายปลีก 136-140 บาท)
ภาคใต้ 67-68 (ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 107-108 บาท จำหน่ายปลีก 132-138 บาท)

ลูกสุกรจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561: 1800 บวก/ลบ 65

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

SPONSORED : ติดต่อเรา

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com