ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 20 มกราคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 4 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.24 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.61 บาทต่อกิโลกรัม

ปริมาณความต้องการยังคงมีต่อเนื่อง ส่งผลบวกให้ราคาสุกรในแต่ละภูมิภาคปรับตัวตามความต้องการบริโภคของตลาด

ภาคตะวันตก 72-73
ภาคตะวันออก 74-75
ภาคอีสาน 73
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75-77

ลูกสุกรจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : 2,000 บวก/ลบ 70

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com