ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / ประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่1/62 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปรายงานต้นทุนการผลิตสุกร

ปี 2561 เฉลี่ย
แบบที่ 1 ซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 61.24 บาทต่อกิโลกรัม
แบบที่ 2 ผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.39 บาทต่อกิโลกรัม

ปี 2562 คาดการณ์ไตรมาส 1
แบบที่ 1 ซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม
แบบที่ 2 ผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

หลังเทศกาลตรุษจีน ภาพรวมผลผลิตสุกรในทุกภูมิภาคมีปริมาณใกล้เคียงความต้องการการบริโภคที่ยังมีต่อเนื่อง เกษตรกรทั้งประเทศยืนราคาเพื่อไม่ให้กระทบราคาเนื้อสุกรต่อผู้บริโภค

ภาคตะวันตก 71
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75-77

ลูกสุกรจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

SPONSORED

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com