ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ตุ้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562 
– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม 
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

ความต้องการการบริโภคทรงตัว การระบาดของ ASF ในเวียดนามที่กระจายตัวไว จะเป็นปัจจัยบวกกับราคาและการส่งออกไปประเทศรอบบ้านฝั่งตะวันออก จากการประชุมที่กรมปศุสัตว์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเร่งประสานภูมิภาคกับมาตรการ War room ตรวจจุดเสี่ยง ASF ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังสูงสุด

ภาคตะวันตก 72 
ภาคตะวันออก 75 
ภาคอีสาน 75 
ภาคเหนือ 78 
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ติดต่อโฆษณา / ประชาสัมพันธ์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com