ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 มีนาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

ความต้องการการบริโภคยังคงทรงตัว ราคาซื้อขายทุกภูมิภาคทรงตัว การกระจายตัวไวของระบาด ASF ในเวียดนามรวดเร็วมาก สร้างความกังวลและผลักดันให้ผู้เลี้ยงไทยเข้มงวดตัวเองมากขึ้น ตลาดมองเป็นปัจจัยบวกกับตลาดสุกรไทยแต่ความเสี่ยงกับไทยเองยังคงต้องเข้มงวดอย่างสูงต่อไป โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาครัฐและผู้เลี้ยงสุกรทุกขนาด

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

ขอขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงาน VIV Asia 2019 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ คลิก!!!

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com