ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 มีนาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

ความต้องการการบริโภคยังคงทรงตัว ราคาซื้อขายทุกภูมิภาคทรงตัว การร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายในวงการสุกรไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญให้เราผ่านพ้น ASF ให้ได้ ตามรูปแบบของสาธารณรัฐเช็กที่ต้องต่อสู้กับ ASF ตลอด 2 ปี กับผลด้านกฎหมายควบคุมและความร่วมมืออย่างสุดความสามารถ

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com