ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 เมษายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

หลังเทศกาลสงกรานต์ความต้องการการบริโภคลดลงเล็กน้อย แต่ Supply สุกรขุนของตลาดมีไม่มาก ส่งผลสภาวะราคาซื้อขายทรงตัว ภาคผู้เลี้ยงโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ตั้งนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน ASF เพื่อสอดส่องดูแล ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิด

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com