ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 11 พฤษภาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค โดยความต้องการการบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรมปศุสัตว์กำลังผลักดันแผนบริหารจัดการการเลี้ยงทั้ง 6 ภูมิภาค ให้เกิดการแบ่งปันทางเศรษฐกิจมากขึ้นกับผู้เลี้ยงทุกขนาด

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 : 2,100 บวก/ลบ 72

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com