ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 17 มิถุนายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค ณ ระดับราคาดังกล่าวเป็นระดับราคาที่สะท้อนต้นทุนการผลิตทั้งกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และกรณีผลิตลูกสุกรเอง โดยเป็นไปตามกลไกตลาด

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 : 2,200 บวก/ลบ 74

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com