ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 25 มิถุนายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค ณ ระดับราคาดังกล่าวเป็นระดับราคาที่สะท้อนต้นทุนการผลิตทั้งกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และกรณีผลิตลูกสุกรเอง โดยเป็นไปตามกลไกตลาด

จากกรณีที่กรมปศุสัตว์ผลักดันฟาร์มมาตรฐานทั้ง GAP และ GFM ในขณะที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีแนวทางที่จะกำหนดมาตรฐานฟาร์มเป็นภาคบังคับ ทั้งนี้กลุ่มฟาร์มครบวงจรได้มีการพัฒนามาตรฐานฟาร์มในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรายงานข้อมูลราคาสุกรขุนมีแนวคิดสนับสนุนระบบฟาร์มมาตรฐานต่างๆ ได้เกิดตลาดที่สอดคล้องตามมาตรฐานสุกรขุน โดยจะรายงานข้อมูลเป็นรายวันพระเช่นกัน โดยกลุ่มฟาร์มมาตรฐานจะสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่สูงขึ้น และขยายวงสู่ฟาร์มทั่วไปมากขึ้น

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดจังหวัดที่มีการระบาดของ ASF ใน สปป.ลาว เพื่อร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกันสูงขึ้น กับ ภาครัฐ ไทย-ลาว

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 : 2,200 บวก/ลบ 74

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com