ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 1 กรกฎาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะฝนชุกในฤดูฝนกระทบความต้องการบริโภคเนื่องจากมีอาหารโปรตีนทางเลือกออกมามาก ส่งผลราคาซื้อขายย่อตัวลงในบางพื้นที่

จากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 ในหลายหมู่บ้านของเมืองตุ้มลาน แขวงสาละวัน สปป.ลาว ซึ่งเมืองตุ้มลานที่ไม่ติดแนวชายแดน แม้ฝั่งตะวันออกของแขวงสาละวันจะติดกับประเทศเวียดนามก็ตาม แต่เป็นเมืองสะม่วย การเลี้ยงสุกรแบบปล่อยปละละเลยในเมืองตุ้มลานสร้างความเสียหายให้เกษตรกรได้สูงมาก จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไทยกว่า 180,000 ราย ดูแลระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละฟาร์มในระดับสูงสุด

ภาคตะวันตก 71

ภาคตะวันออก 73

ภาคอีสาน 73

ภาคเหนือ 75

ภาคใต้ 75

ลูกสุกรอ้างอิง CPF วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 : 2,200 บวก/ลบ 72

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com