ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 9 กรกฎาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะฝนชุกในฤดูฝนกระทบความต้องการบริโภคเนื่องจากมีอาหารโปรตีนทางเลือกออกมามาก ส่งผลราคาซื้อขายย่อตัวลงในบางพื้นที่

อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดประชุม War Room ซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังในทุกจังหวัด ตามคู่มือแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contigency Plan) และแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)

ภาคตะวันตก 69
ภาคตะวันออก 71
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 73
ภาคใต้ 75

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2562 : 2,100 บวก/ลบ 70

Download : แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน ASF

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com