ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สัปดาห์นี้เป็นช่วงเปิดเทอม ผู้ปกครองต้องใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ตลาดผู้บริโภคจึงมีกำลังการซื้อลดลง ทำให้มีปริมาณไข่เหลือสะสม ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวลง โดยราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของแต่ละที่มีดังนี้

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าเเละส่งออกไข่ไก่ ราคา 2.80 บาท/ฟอง (ที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม)

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ราคา 2.70 บาท/ฟอง (ที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม)

สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย ราคา 2.70 บาท/ฟอง

ร่วมมิตร ราคา 2.70 บาท/ฟอง

ทั้งนีหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาแนะนำใหม่ จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป


ติดต่อเรา

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com