กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) สุกร (Pig)

ลาวพบ ASF อีกหนึ่งเคส ใกล้ชายแดนไทยฝั่งหนองคาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) อีกหนึ่งเคส ในตำบลนาส้าง อำเภอนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งมีชายแดนติดกับจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

ตามรายงานพบว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เกิดขึ้นที่ตำบลนาส้าง อำเภอนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการระบาดขึ้นครั้งแรก ทั้งนี้ในฟาร์มที่ตรวจพบตามรายงาน เลี้ยงสุกรจำนวน 110 ตัว ป่วยตาย 96 ตัว และได้ทำลายจำนวน 14 ตัว

เห็นได้ว่า จุดที่ประกาศการระบาดของโรคใกล้ชายแดนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเสมือน “ข้าศึกประชิดชายแดนไทยทั้งด้านอีสานเหนือ-ใต้” ดังนั้นขออย่างเดียวอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (พวกที่ลักลอบนำเข้า) ติดตามข่าวสารและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ (อย่าปั่นกระแสปล่อยข่าวอันเป็นเท็จ) ทำหน้าที่และบทบาทของตนให้เต็มที่ “ระบบไบโอซีเคียวริตี้” (Biosecurity) ในฟาร์ม อย่าลืม!!!

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com