ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ลาวหนุนเกษตรกรเลี้ยงวัว หลังได้โควต้าส่งออก 5 แสนตัว ไปจีน – ปศุศาสตร์ นิวส์

เว็บไซต์ Vientiane times รายงานว่า รัฐบาลสปป.ลาว ได้สั่งการให้จัดทำฟาร์มวัวในประเทศ เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศจีน โดยใช้เส้นทางรถไฟจีน-สปป.ลาว เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าเนื้อวัว เข้าสู่ตลาดจีน

กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์และประมงของสปป.ลาว ได้สั่งการให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ใน 18 จังหวัดเตรียมพร้อมสร้างฟาร์มวัวเนื้อ โดยเตรียมคัดพันธ์ุ ผสมพันธ์ุ เพื่อลงทุนเลี้ยงวัวเป็นระบบ เพราะตลาดจีนต้องการเนื้อวัวจำนวนมาก หลังจากงดการนำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลีย เมื่อปี 2563 ทำให้จีนต้องสั่งเนื้อวัวมาจากตลาดอื่นแทนทันทีที่รถไฟจีน-สปป.ลาว เปิดเดินรถ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คาดว่าจะมีการใช้เพื่อขนส่งสินค้าเป็นหลักในช่วงแรก และเวลานี้ กระทรวงเกษตรฯ สปป.ลาว ได้จัดประชุมทางออนไลน์ทั่วประเทศ สั่งให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับโอกาสดีในธุรกิจฟาร์มเลี้ยงวัว ทั่วประเทศ

ในเบื้องต้นรัฐบาลลาวจะเริ่มเลี้ยงวัว 50,000 ตัวต่อปี เน้นการผสมพันธ์ุในสายพันธ์ุดีและตั้งเป้าหมายสร้างฟาร์มยอดเยี่ยม 100 ฟาร์ม เพื่อขยายไปสู่ฟาร์มขนาดใหญ่ในอนาคต สำหรับการเลี้ยงวัวเนื้อจะใช้เวลา เลี้ยง 4 ปี น้ำหนัก 1 ตัว ราว 350 กิโลกรัม จีนและสปป.ลาว ได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างสองชาติ โดยจีนให้โควต้าการส่งออกวัวไปยังประเทศจีนได้ปีละ 500,000 ตัว นับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมปศสัตว์ของสปป.ลาว ที่ต้องพัฒนาคุณภาพและปริมาณการเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าจากจีน คาดว่ายอดส่งออกวัวไปจีนจะสร้างรายได้ดีให้กับสปป.ลาว ยอดส่งออกวัว จากสปป.ลาว ไปจีนเมื่อปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3,300 ล้านบาท

ขอบคุณ : รายการ อาเซียน Plus

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com