ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

สกัดจับ “เนื้อควายเถื่อน” ซ้ำปลอมใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

ด่านปศุสัตว์มหาสารคามร่วมกับตำรวจทางหลวงบรบือและศุลกากรมุกดาหาร สกัดจับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนเนื้อกระบือที่ต้องสงสัยลักลอบนำเข้า น้ำหนักมากถึง 29 ตัน คนขับรถบรรทุกแสดงหลักฐานใบอนุญาตเคลื่อนย้าย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบเป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลง จึงดำเนินคดีทั้งตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ และใช้เอกสารราชการปลอม

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ มงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนเนื้อสัตว์เถื่อน โดยล่าสุดด่านกักกันสัตว์มหาสารคามได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบรบือว่า จะมีการลักลอบขนย้ายซากสัตว์ ประเภทเนื้อกระบือ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม จึงจัดตั้งจุดสกัดร่วมกับตำรวจทางหลวงบรบือและเจ้าหน้าที่ศุลกากรมุกดาหาร ต่อมาพบรถบรรทุก 22 ล้อต้องสงสัย ทะเบียน 71-0280 สมุทรสาคร เดินทางมาจากอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มุ่งหน้าสู่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสัญญาณหยุดรถ เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกคันดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นสิ่งที่บรรทุกมา

เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเข้าตรวจสอบภายในรถบรรทุก พบสินค้าเนื้อกระบือแช่แข็ง ยี่ห้อ Allana ซึ่งมีต้นทางจากประเทศอินเดียมากถึง 29,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นซากสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในราชอาณาจักร ผู้ขับรถได้แสดงเอกสารใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่ออกให้โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเคลื่อนย้ายจากจังหวัดมุกดาหารไปยังจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มหาสารคามได้ตรวจสอบเอกสารไปยังต้นทางที่ระบุ พบว่า เป็นเอกสารที่ถูกปลอมแปลง

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดังนี้

1. มาตรา 31 ผู้ใดนำเข้าส่งออกหรือนำผ่าน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร บทกำหนดโทษ มาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. มาตรา 34 ผู้ใดนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง บทกำหนดโทษมาตรา 71 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมถึงแจ้งข้อกล่าวหาใช้เอกสารราชการปลอมอีกด้วย โดยนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเพื่อดำเนินคดีแล้ว ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง.

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com