ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

สตาร์ ฟู้ดส์ฯ (SFG) ลุยเพิ่มกำลังผลิตไก่เนื้อครบวงจร พร้อมส่งออกปี 66 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สตาร์ ฟู้ดส์ฯ เดินหน้าขยายธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร เพิ่มโรงงานอาหารสัตว์ กำลังผลิต 45,000 ตัน/เดือน เริ่มเดินเครื่องต้นปี 65 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 2 แห่ง กำลังการผลิตรวม 2.8 แสนตัวต่อวัน พร้อมส่งออกไตรมาสแรกปี 66

น.สพ.ไชยศักดิ์ รุจธนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (SFG) เผยว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 64 (ที่ผ่านมา) ทำพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนเงินกู้ วงเงิน 407 ล้านบาท ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ให้การสนับสนุนแก่ บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในเครือของบริษัท โดยเงินส่วนหนึ่งจะใช้ในการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด หรือ SFM ขนาดกำลังการผลิต 45,000 ตัน/เดือน ตั้งอยู่ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 70% คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และเริ่มการผลิตได้ในเดือนเมษายน 2565

ในการนี้เงินส่วนที่เหลือจะนำไปขยายโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ (โรงเชือดไก่เนื้อ) ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในเขต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งปัจจุบันเชือดไก่เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ มีกำลังการผลิต 110,000 ตัว/วัน โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกเป็นวันละ 160,000 ตัว หรือเพิ่มขึ้นอีกวันละ 50,000 ตัว ส่วนที่ขยายเพิ่มจะแล้วเสร็จ และเริ่มเชือดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเดือนธันวาคมปี 2564 นี้

สำหรับแผนงานที่จะขยายธุรกิจไก่เนื้อต่อไป บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เตรียมแผนที่จะสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มาตรฐานส่งออก (โรงเชือดไก่เนื้อส่งออก) แห่งใหม่ กำลังการผลิต 120,000 ตัว/วัน ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งโรงงานใหม่นี้จะเป็นโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ขณะนี้ได้มีการปรับพัฒนาพื้นที่และยื่นแบบขออนุมัติใบอนุญาตส่งออก (EST) จากกรมปศุสัตว์ โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ จะเป็นโรงเชือดไก่เนื้อที่ทันสมัย และเป็นไปตามระเบียบของโรงงานเพื่อการส่งออกมาตรฐานระดับโลก โดยโรงงานนี้จะเสร็จและเริ่มการผลิตได้ในไตรมาสแรกของ ปี 2566 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นในปี 2566 กำลังการผลิตรวมในการฆ่า และชำแหละไก่ทั้ง 2 โรงงานรวมกัน จะเป็นวันละ 280,000 ตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com