กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

“สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้” ประชุมใหญ่ปี 66 พร้อมเลือกนายกฯ

“สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้” ประชุมใหญ่ปี 66 พร้อมเลือกนายกฯ

(วันที่ 9 มีนาคม 2566) “สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้” จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สัมมนาวิชาการ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และบริษัทร่วมออกบูธเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา

คุณโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานทั้งภาครัฐ ภาคบริษัท และสมาชิกผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ โดยชูประโยชน์และให้ความสำคัญการบริโภคไข่ไก่ ของประชากรเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย

ในงานมีการสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย เช่น “ก้าวทันโลกไปกับเคจฟรี” โดยบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม , “ความสำคัญของมาตรฐานศูนย์รวบรวมไข่ไก่ ต่ออุตสาหกรรมไก่ไข่ไทย” โดยวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ , “Turn waste to pofits by BD CompoTower” โดย Big Dutchman Co.,Ltd. และ “Manure turnkey solution-compost” โดย QINGDAO CASON ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD

โดยไฮไลต์ของงาน คือ การเสวนาร่วมกันหาทางออกเพื่อความยั่งยืนของชาวไก่ไข่ ทั้งเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนการผลิต เสถียรภาพราคา กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ และพันธุ์สัตว์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก , คุณสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) , คุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ , คุณณภัทร ชูสุกรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ภาคใต้ตอนบน, คุณกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กสส. กรมปศุสัตว์ , และคุณธนาวุฒิ เอื้อละพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ ทั้งนี้คุณสุเทพ สุวรรณรัตน์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกวาระ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com