ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

สมาคมสัตวบาลฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจ “วิชาชีพสัตวบาล” – ปศุศาสตร์ นิวส์

22 มิถุนายน 2561 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกันจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพสัตวบาลให้กับผู้สนใจและนักสัตวบาลที่เข้าร่วมกว่า 150 ท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นนายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมฯ กล่าวถึงภาพรวมของสมาคมและความคืบหน้าของพรบ.วิชาชีพสัตวบาล

นายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ใจเด็ด

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ใจเด็ด เริ่มต้นสัมมนาโดยการแนะนำสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยถึงประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ และสัตวบาล คือใคร ต่อจากนั้นได้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของนักสัตวบาล หลักการและความจำเป็นในการตรา พรบ.วิชาชีพสัตวบาล

นายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์

ปิดท้ายการสัมมนาด้วยหัวข้อ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล โดยนายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ เป็นผู้บรรยาย และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com