ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ปี 60 พร้อมเสวนา “หยุดปฏิชีวนะ : สัตวบาล จัดการได้” – ปศุศาสตร์ นิวส์

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ จัดเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ  “หยุดปฏิชีวนะ : สัตวบาล จัดการได้” พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กว่า 200 คน

ในการประชุมได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดประชุม โดยมีคุณชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

การเสวนาพิเศษ เรื่อง “หยุดยาปฏิชีวนะ : สัตวบาล จัดการได้” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายดังนี้

– รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณี

– ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช

– ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร

– คุณสมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณี
ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร
คุณสมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง

รายละเอียดการเสวนา สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

ภาพบรรยากาศในงาน

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com