กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สมาคมฯ ชี้ยังต้องการ “ข้าวโพด” ผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย ย้ำความมั่นใจผลผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนามีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาว่า ทางสมาคมฯได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ เนื่องจากสมาคมฯมีสมาชิกเป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 55 แห่ง และมีความต้องการข้าวโพดเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์อีกจำนวนมาก

ปัจจุบันปริมาณข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้เพิ่มผลผลิตอีกปีละ 3 ล้านตัน ซึ่งอาจจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มอีก 3-4 ล้านไร่ และหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกปีละ 3 ล้านตัน ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเกษตรกรที่สามารถลดพื้นที่ทำนาแล้วหันมาปลูกพืชที่มีตลาดรับซื้อแน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรม

ขณะเดียวกัน โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็จะมีวัตถุดิบในประเทศที่เพียงพอสำหรับการผลิตอาหารสัตว์และลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ขณะที่สมาคมฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมเรื่องจุดรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่เป้าหมายโครงการ 33 จังหวัด ซึ่งมีทั้งการรับซื้อตรงจากเกษตรกร หรือซื้อผ่านสหกรณ์การเกษตร โดยสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้าวโพดแล้วนำมาอบลดความชื้นให้ได้มาตรฐานไม่เกิน 14.5 % ก่อนส่งขายให้โรงงาน

สำหรับพื้นที่ห่างไกล หรือสหกรณ์ในพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์ หรือเครื่องอบลดความชื้น โดยทางสมาคมฯจะประสานเอกชนที่มีประสบการณ์ในการรับซื้อและปรับปรุงคุณภาพพืชไร่ เข้ามารับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรและเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจะกำหนดพื้นที่และบริษัทที่จะเข้าไปรับซื้อที่ชัดเจน ทั้งนี้จึงเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึง 15 มกราคม 2562

ขอขอบคุณ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com