กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สมาคมไข่ไก่ฯ หนุนกรมปศุสัตว์ ส่งออก “ไข่ไก่” ช่วยไต้หวัน!!!

สมาคมไข่ไก่ฯ หนุนกรมปศุสัตว์ส่ง “ไข่ไก่” ช่วยไต้หวันเร่งด่วน

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า สมาคมฯ ยินดีให้การสนับสนุน

กรมปศุสัตว์และสำนักงานพาณิชย์ไทเป ในการส่ง “ไข่ไก่ไปช่วยไต้หวันเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน ตามที่ได้ตกลงความร่วมมือกับผู้แทนสำนักงานการค้าและวัฒนธรรมไต้หวันประจำประเทศไทยและผู้แทนสำนักตรวจสอบและกักกันพืชและสัตว์แห่งไต้หวัน

 

“การที่ไทยช่วยแก้ปัญหาไข่ไก่ขาดแคลนในไต้หวันครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในฐานะประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง” นายมงคล กล่าว

 

นายมงคล กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกที่เข้มงวดตามหลักการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ส่งผลให้ไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและไข่มานานกว่า 15 ปี และยังช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศคู่ค้าที่ประสบปัญหาจากโรคดังกล่าว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com