ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 เมษายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 เมษายน 2566

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 780 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 672.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้น หลังจากประเทศโปแลนด์ ฮังการี และสโลวาเกีย ประกาศระงับการนำเข้าธัญพืชจากประเทศยูเครน หลังจากประสบปัญหาราคาภายในประเทศถูกเกินไป เนื่องจากมีปริมาณธัญพืชจากประเทศยูเครนเข้ามาในปริมาณมากหลังจากเกิดสงคราม ส่งผลให้เกิดความกังวลเรื่องการส่งออกของประเทศยูเครน เนื่องจากการขนส่งไปยังประเทศเขตเพื่อนบ้านคิดเป็น 15-20 % ของการส่งออกรายเดือนของประเทศยูเครน นอกจากนี้ประเทศรัสเซียยังคงชะลอการตรวจสอบเรือ ทำให้เรือไม่สามารถแล่นออกมาได้ ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามในระยะสั้น

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 24.00 บาท ผลผลิตจากประเทศบราซิลทำสถิติสูงสุด รวมถึงปริมาณการส่งออกที่สูงต่อเนื่อง ขณะที่สภาวะอากาศทางฝั่งประเทศอาร์เจนตินายังคงแห้งแล้ง ส่วนคาดการณ์เพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงดีทรงตัว ด้านปริมาณซื้อในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,506.50 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 454.40 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีพายุหิมะเข้าสู่สหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อการเริ่มต้นเพาะปลูกถั่วเหลือง โดยปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้ว 4% ด้านอุปสงค์ NOPA รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบดสหรัฐฯ (Soybean Crush) ประจำเดือนมีนาคมอยู่ที่ 185.80 ล้านบุชเชล สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ฝั่งประเทศบราซิลมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาเยอะบริเวณพื้นที่ตอนกลาง อาจส่งผลให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว 86% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      การออกสำรวจน่านน้ำทะเลรอบที่ 2 จะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะประกาศโควต้าได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังอยู่ในระดับสูงทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือและปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือทรงตัว

      สถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 520 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 512 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตันละ 451 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 453 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,600 บาท ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,370 บาท เป็นกระสอบละ 1,400 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 84-88 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 84) ผลผลิตทุกภูมิภาคลดลง ส่งผลให้ราคายืนแข็งต่อเนื่อง

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ คงราคาแนะนำ “ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม” เกษตรกร ที่ฟองละ 3.60 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com