ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 756 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 645.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดในประเทศบราซิลรายงานอยู่ที่ 80% ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 87% เช่นเดียวกันกับข้าวโพดในประเทศอาร์เจนตินาที่การเก็บเกี่ยวล่าช้ากว่าปกติ โดยล่าสุดเก็บเกี่ยวไปแล้ว 24% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 33% ในขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2566/67 อยู่ที่ 26% เร็วกว่าปีที่ผ่านมา จากสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูก อย่างไรก็ตามตลาดยังคงติดตามเรื่องสัญญาการส่งออกธัญพืชของประเทศยูเครนที่จะมีการประชุมหารือร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ณ โรงงานผู้ผลิต ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 23.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 23.60 บาท เรื่องความเสี่ยงด้านการเงินของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีความพยามขายเมล็ดถั่วเหลืองจากผู้ขายมากขึ้นในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กดดันให้ราคามีการปรับลดลงมา ส่วนการเพาะปลูกของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ดี เร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ด้านผลผลิตจากฝั่งประเทศบราซิลยังคงสูงและส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดค่อนข้างทรงตัว   

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,448.00 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 427.80 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น ด้านอุปสงค์ถั่วเหลืองสหรัฐฯ ค่อนข้างดี โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนมีนาคมที่ 198.00 ล้านบุชเชล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 12% และสูงกว่ายอดที่คาดการณ์โดยนักวิเคราะห์ที่ 197.20 ล้านบุชเชล ด้านความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ปัจจุบันรายงานอยู่ที่ 19% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 11% ในขณะที่ฝั่งประเทศบราซิลเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ 93% และประเทศอาร์เจนตินา 15% สภาพอากาศโดยรวมของฝั่งอเมริกาใต้ยังคงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลือง

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      ประเทศเปรูยังคงไม่มีการประกาศโควต้าจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ โดยคาดว่าปริมาณลูกปลาสูงเกินไป อาจทำให้เริ่มจับปลาได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ด้านราคารับซื้อปลาป่นในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนของโควต้าจับปลาที่ประเทศเปรู ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือทรงตัว และสต๊อกหน้าท่าเรือทรงตัวเช่นเดียวกัน

      สถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 514 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 518 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 455 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,600 บาท ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,400 บาท เป็นกระสอบละ 1,370 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 70-79 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,900 บาท (บวก/ลบ 74)  

      สภาวะราคาสุกรทุกภูมิภาคอ่อนตัวลงต่อเนื่อง ตลาดยังคงขาดปัจจัยบวก ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงเป็นปัญหาทั้งระบบที่ภาคปศุสัตว์ต้องร่วมจับมือแก้ไข ด้านคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรจะประชุมพิจารณาคาดการณ์ต้นทุนไตรมาส 2/2566 ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ 

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ คงราคาแนะนำ “ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม” เกษตรกร ที่ฟองละ 3.60 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com