ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

 

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 756 บาท เป็นหาบละ 765 บาท เนื่องจากผลผลิตเหลือน้อย ประกอบกับฝนตกในบางพื้นที่ทำให้การเก็บเกี่ยวชะลอลง

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 594.00 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ ดำเนินไปได้ด้วยดี จากสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ปัจจุบันลงปลูกแล้ว 49% ขณะที่ตลาดติดตามตัวเลขรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนพฤษภาคม ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะประกาศในคืนวันศุกร์นี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์สต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาลใหม่ 2566/67 จะอยู่ที่ 2,094 ล้านบุชเชล สูงกว่าฤดูกาลปัจจุบัน 56% ซึ่งอยู่ที่ 1,342 ล้านบุชเชล เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวโพด ด้านอุปสงค์ประเทศจีนได้ยกเลิกคำสั่งซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จำนวน 272,000 ตัน เป็นครั้งที่ 3 ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ณ โรงงานผู้ผลิต ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 23.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 23.30 บาท การเพาะปลูกฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี รวมทั้งปริมาณผลผลิตจากฝั่งบราซิลทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้กดดันราคาปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่อง

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,404.00 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 419.50 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับลดลง ด้วยสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ที่ 35% และปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 11% ขณะที่ตลาดติดตามรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ที่จะประกาศในคืนวันศุกร์นี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณสต๊อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2566/67 จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 293 ล้านบุชเชล จากฤดูกาลเดิมซึ่งอยู่ที่ 210 ล้านบุชเชล และถั่วเหลืองโลกคาดว่าจะ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าประมาณ 9 ล้านตัน มาอยู่ที่ 108.07 ล้านตัน ด้านฝั่งอเมริกาใต้ ประเทศอาร์เจนตินาเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองไปแล้วทั้งหมด 46%

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      ยังคงมีความกังวลว่าโควตาจับปลาที่ประเทศเปรูฤดูกาลใหม่จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากมีปริมาณลูกปลาที่สูงเกินไป โดยคาดว่าจะเริ่มจับปลาได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้ ด้านราคารับซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลดังกล่าว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือลดลงเล็กน้อย ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือทรงตัว

      สถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 518 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 524 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 455 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,600 บาท ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,370 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 70-79 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,700 บาท (บวก/ลบ 70)  

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.80 บาท เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ จากฟองละ 3.60 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com