กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 ธันวาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่หาบละ 630 บาท โดยสภาพอากาศที่ดีช่วยเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 587.5 เซนต์/บุชเชล กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานคำสั่งซื้อถั่วเหลืองจากเอกชน สำหรับการส่ง ฤดูกาล 2564/65 จำนวน 1.844 ล้านตัน ไปยังประเทศเม็กซิโก ปัจจุบันเกษตรกรในประเทศบราซิลเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นหนึ่งคืบหน้าแล้วเสร็จครบ 100% ด้านพื้นที่เพาะปลูกทางแถบประเทศอาร์เจนตินา คาดว่าจะมีน้ำฝนพัดผ่านเข้ามาน้อยกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 19.50 บาท สัปดาห์ที่ผ่านมาสภาวะอากาศในประเทศบราซิลค่อนข้างแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ โดยคาดว่าอาจจะทำให้ผลผลิตลดลง สำหรับปริมาณการซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังทรงตัว เช่นเดียวกับค่าระวางเรือทั่วโลกที่ยังคงทรงตัวเช่นกัน

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,261.0 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2565 ราคาอยู่ที่ 357.2 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ตลาดติดตามรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนธันวาคมที่จะรายงานในสัปดาห์นี้ โดยนักวิเคราะห์ประเมินผลผลิตสำหรับฤดูกาล 2564/65 ในประเทศบราซิลปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อยจาก 144 ล้านตัน มาอยู่ที่ 143.79 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตประเทศอาร์เจนตินาอยู่ที่ 49.39 ล้านตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

สัปดาห์ที่ผ่านมา การจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ของประเทศเปรูยังคงดีต่อเนื่อง โดยปัจจุบันปริมาณปลาที่จับได้จริงเกิน 50% ของโควต้าแล้ว ขณะที่ผู้ซื้อหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการซื้อลดลง และสต๊อกหน้าท่าเรือยังคงสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาปลาป่นปรับลดลง 1 บาททุกเบอร์

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 44.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 38.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 36.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 35.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 34.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 413 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 416 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 368 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 371 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,100 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 4 ธันวาคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 82-84 บาท โดยราคาทรงตัวต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ขณะที่การบริโภคยังคึกคัก

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,500 บาท (บวก/ลบ 80)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่เริ่มกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ โดยสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์มที่กิโลกรัมละ 34 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.80 บาท โดยการบริโภคไข่ไก่สมดุลกับปริมาณผลผลิต

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com