ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-6 มกราคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-6 มกราคม 2566

>ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 801 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 653.75 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกในประเทศอาร์เจนตินาซึ่งช่วยบรรเทาความแห้งแล้งลง แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าฝนจะกลับไปบางเบาอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดกังวลในเรื่องของผลผลิตข้าวโพดฤดูกาล 2565/66 ที่อาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 78% ของพื้นที่คาดการณ์ ในขณะที่ประเทศบราซิลปริมาณน้ำฝนดีสม่ำเสมอ และเกษตรกรจะเริ่มการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเหลืองที่ประเทศอาร์เจนตินายังค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ทำให้คาดการณ์ผลผลิตอาจน้อยลงอีก ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการโควิดที่ประเทศจีนทำให้คาดการณ์ว่าปริมาณการบริโภคจะมากขึ้นและทำให้ความต้องการซื้อกากถั่วปรับเพิ่มมากขึ้น 

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,488.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 462.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลืองราคาทรงตัว โดยประเทศบราซิลเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองแล้วในบางพื้นที่ ในขณะที่ประเทศอาร์เจนตินาการเพาะปลูกถั่วเหลืองยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ที่ 82% ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่ 87% ด้านอุปสงค์ถั่วเหลืองสหรัฐฯ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนพฤศจิกายนที่ 189.4 ล้านบุชเชล ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนและต่ำกว่ายอดที่คาดการณ์ นอกจากนี้ประเทศจีนผู้นำเข้าถั่วเหลืองหลัก เผชิญกับการระบาดของโควิด19 รอบใหม่หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการทำให้การฟื้นตัวของอุปสงค์ประเทศจีนเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งน่าจะเริ่มดีขึ้นหลังจากไตรมาสแรกของปีนี้

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      การจับปลาที่ประเทศเปรูเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากหยุดยาว แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะจับปลาได้ในระดับสูงเหมือนก่อนช่วงปิดปีใหม่หรือไม่ ขณะที่ราคาปลาป่นในประเทศจีนทรงตัว ปริมาณซื้อและสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคาทรงตัวในระดับสูง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

      ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 492 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,320 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 96-100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96)  

      โดยสภาวะการค้าสุกรขุนทั่วประเทศราคายังคงยืนแข็ง มีการปรับฐานราคาการซื้อขายจริงในหลายพื้นที่ เฉลี่ยบวก 2 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณผลผลิตสะสมลดลง สุกรขนาดใหญ่ที่ซื้อขายในตลาดสุกรมีชีวิตมีน้อยลง แนวโน้มเป็นขาขึ้นช่วงสัปดาห์หน้าก่อนถึงวันตรุษจีน 22 มกราคม 2566

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.60 บาท ปรับขึ้นจาก ฟองละ 3.40 บาท มีผลวันที่ 6 มกราคม 2566

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com