กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ อยู่ที่หาบละ 651 บาท โดยขณะนี้ใกล้เสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ผลผลิตมีน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทรงตัวในระดับสูง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 622.5 เซนต์/บุชเชล คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในแถบอเมริกาใต้เพิ่มขึ้น หลังจากที่ประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาเผชิญกับอากาศแห้งแล้งในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งช่วยคลายความกังวลความแห้งแล้งได้ในระยะสั้น โดยปัจจุบันเกษตรกรในประเทศบราซิลเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นสองแล้ว 14% เร็วกว่าปีที่ผ่านมาที่ 1.5% และคุณภาพข้าวโพดในประเทศอาร์เจนตินาที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก เพิ่มขึ้นจาก 22% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็น 32%

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.10 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.50 บาท

โดยประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลยังคงกังวลกับสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้คาดการณ์ผลผลิตลดลงต่อเนื่อง ขณะที่สหรัฐอเมริกามีสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้การขนส่งในประเทศมีปัญหาความล่าช้า ด้านปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกของสหรัฐฯ ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าระวางเรือยังสูงทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,545.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 435.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ด้านอุปทานถั่วเหลือง กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงาน USDA Fats and Oils ประเมินการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crushing) ประจำเดือนธันวาคมที่ 198.2 ล้านตัน ทำสถิติสูงที่สุดในรอบหลายปี นอกจากนี้สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งทำให้ผลผลิตต่อพื้นที่ลดลง ทำให้เริ่มมีการปรับลดผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2564/65 ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศบราซิล AgRural คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองอยู่ที่ 128.5 ล้านตัน ด้านประเทศอาร์เจนตินาปริมาณน้ำฝนที่ดีขึ้น ทำให้คุณภาพของถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก อยู่ที่ 38% สูงกว่าปีที่แล้วที่อยู่ระดับ 21%

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

ประเทศผู้ผลิตเปรู อยู่ในช่วงนอกฤดูกาลจับปลา ขณะนี้มีความกังวลจากข่าวน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลบริเวณภาคกลางของเปรูเป็นจำนวนมาก ขณะที่จีนผู้ซื้อหลัก ยังคงอยู่ในช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน โดยราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ปรับขึ้น 1 บาท ทุกเบอร์ต่อเนื่อง

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 43.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 37.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง

ข้าว : ราคาทรงตัว

การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 453 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 404 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,350 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,190 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่กิโลกรัมละ 100-104 บาท โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับลดลง

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,500 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศตรึงราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 40 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศตรึงราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.90 บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้บริโภค

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com