ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 เมษายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่ 3-7 เมษายน 2566

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากหาบละ 774 บาท เป็นหาบละ 780 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 เมษายน 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 652.75 เซนต์/บุชเชล ราคาอยู่ในระดับทรงตัว ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดประเทศอาร์เจนตินารายงานอยู่ที่ 13% ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 22% ในขณะที่ประเทศบราซิลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดรุ่นหนึ่งแล้ว 56% ส่วนการเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นสองใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ที่ 99% สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2566/67 กระทรวงเกษตรรายงานอยู่ที่ 92 ล้านเอเคอร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 90.88 ล้านเอเคอร์ โดยปัจจุบันสหรัฐฯ มีการเพาะปลูกข้าวโพดแล้ว 2% ของพื้นที่คาดการณ์ และคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงสัปดาห์หน้า

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 24.00 บาท จากรายงาน USDA ล่าสุด แม้คาดการณ์ปริมาณเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น แต่ภาพรวมปริมาณสต๊อกของผู้ซื้อลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้มีความกังวลว่าผลผลิตอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อ ส่วนปริมาณซื้อในตลาดยังค่อนข้างทรงตัว และคำสั่งซื้อยังคงมาจากประเทศจีนเป็นหลัก

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 เมษายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,511.00 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 443.90 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่รายงาน USDA Prospective Planting โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประกาศตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ปี 2565/66 ที่ 87.50 ล้านเอเคอร์ ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ และการเพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนนี้ ในขณะที่ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในประเทศอาร์เจนตินารายงานอยู่ที่ 3% ส่วนฝั่งประเทศบราซิลเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองแล้ว 80% เร็วกว่าปีที่ผ่านมา หลังจากปริมาณน้ำฝนได้ลดลง ช่วยทำให้ความชื้นในดินลดลงและสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วมากขึ้น

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      การออกสำรวจทะเลเพื่อกำหนดโควต้าจับปลาที่ประเทศเปรูเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะประกาศโควต้าและเริ่มจับปลาได้ภายในกลางเดือนเมษายนนี้ ด้านราคารับซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังสูงทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย และสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้น

      สถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาปรับเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 505 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 520 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 439 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 451 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,570 บาท เป็นกระสอบละ 1,600 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,350 บาท เป็นกระสอบละ 1,370 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 84-88 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 84)

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยังคงราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      ประกาศราคาแนะนำ “ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม” เกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.60 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com