ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2565

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 783 บาท เป็นหาบละ 801 บาท เนื่องจากผลผลิตเหลือน้อย ประกอบกับฝนตกในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 781.5 เซนต์/บุชเชล ราคาอ่อนตัวลง จากสภาพอากาศในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามคาดการณ์สภาพอากาศในสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้าออกมาว่าจะมีน้ำฝนเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ในเวลาเท่ากับปีที่ผ่านๆ มา ขณะที่รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนพฤษภาคม จากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ออกตัวเลขคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2565/66 ที่ 89.5 ล้านเอเคอร์ น้อยลงจากฤดูกาลก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 93.4 ล้านเอเคอร์ และคาดว่าผลผลิตต่อเอเคอร์ในฤดูกาลดังกล่าวจะอยู่ที่ 177 บุชเชล ผลผลิตโดยรวมจะลดลง 4.3% ทำให้สต๊อกข้าวโพดในฤดูกาลหน้าตึงตัวมากกว่าเดิมอยู่ที่ 1,360 ล้านบุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.30 บาท รายงาน USDA WASDE ล่าสุด คาดว่าผลผลิตอาจจะลดลงและมีค่อนข้างจำกัด แต่ความต้องการใช้ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สูง ทำให้ราคาตลาดมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง และค่อนข้างผันผวน ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วนค่าระวางเรือใหญ่ทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,662.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 414.0 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับลดสต๊อกถั่วเหลืองฤดูกาลนี้ (2564/65) ลงจาก 260 ล้านบุชเชล เป็น 235 ล้านบุชเชล จากการส่งออกถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สต๊อกถั่วเหลืองฤดูกาลหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 235 ล้านบุชเชล เป็น 310 ล้านบุชเชล ส่วนพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2565/66 คาดว่าจะอยู่ที่ 91.0 ล้านเอเคอร์ เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลก่อนหน้าที่ 87.2 ล้านเอเคอร์ และผลผลิตต่อเอเคอร์ในฤดูกาลหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 51.5 บุชเชล ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สภาพอากาศที่ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกถั่วเหลืองได้ 30% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา คืบหน้าจากสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 12% ขยับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยที่ 39% ด้าน National Oilseed Processors Association (NOPA) รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ในสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 169.79 ล้านบุชเชล ลดลงจากยอดของเดือนก่อนหน้า 7% และน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ขณะที่ผู้ซื้อหลักสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาซื้อยังทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงสูงในระดับทรงตัว ขณะที่ปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้น

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว

สถานการณ์สัปดาห์นี้ ทั้งตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศและในประเทศ ข้าวราคาทรงตัว ส่วนปลายข้าวราคาปรับเพิ่มขึ้น โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 476 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 431 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 446 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,350 บาท เป็นกระสอบละ 1,400 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ภาพรวมปริมาณผลผลิตสุกรทั้งประเทศยังคงเพียงพอกับความต้องการบริโภค โดยการบริโภคดีขึ้น หลังผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก โรงเรียนเปิดภาคเรียน ผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงเริ่มกลับมาเปิดตามปกติ ด้านผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูง

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด อยู่ที่ฟองละ 3.50 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าทรงตัวPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com