ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 771 บาท เป็นหาบละ 756 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 594.00 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้น ความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ ประกาศอยู่ที่ 92% แต่ปริมาณน้ำฝนเริ่มเบาบางลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความชื้นในดินลดลงและเริ่มแห้งมากขึ้น ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อพืชที่กำลังเจริญเติบโตในช่วงแรกๆ โดยคุณภาพข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากประเมินอยู่ที่ 69% น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 73% และน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 71% ด้านประเทศยูเครนลงปลูกเสร็จแล้ว 100% ในขณะที่ประเทศอาร์เจนตินาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 40% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ส่วนประเทศบราซิลอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตของข้าวโพดรุ่นสอง โดยปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้เริ่มลดลงไปเช่นกัน

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ณ โรงงานผู้ผลิต ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 22.60 บาท ปริมาณส่งออกกากถั่วเหลืองจากประเทศบราซิลยังคงอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง รวมถึงการเพาะปลูกในฝั่งอเมริกายังอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดปรับตัวลดลงโดยเฉพาะจากจีน อาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงได้  

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,296.50 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 392.60 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับลดลงต่อเนื่องหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศบราซิลเสร็จสิ้นและมีผลผลิตที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และการส่งออกถั่วเหลืองประเทศบราซิลในเดือนเมษายนที่ผ่านมามียอดการส่งออกอยู่ที่ 14.30 ล้านตัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 12.50 ล้านตัน ในขณะที่ความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ รายงานอยู่ที่ 83% ดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ 64% ส่วนในประเทศอาร์เจนตินาเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองไปแล้ว 81%

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

      ประเทศเปรูยังคงไม่มีการประกาศโควตาการจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ ยังคาดการณ์ว่าการจับปลาจะเริ่มได้ภายในมิถุนายนนี้ ขณะที่ราคารับซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังคงสูงทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือปรับตัวลงเล็กน้อย และสต๊อกหน้าท่าเรือทรงตัว

      สถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 54.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 55.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 48.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 49.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 45.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 45.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 43.70 บาท กิโลกรัมละ 44.70 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 525 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 437 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,650 บาท ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,350 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 74-79 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,700 บาท (บวก/ลบ 70)  

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

      ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 16.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.80 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com