ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 771 บาท เป็นหาบละ 756 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 6.1025 ดอลลาร์/บุชเชล ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากภาวะแห้งแล้งในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดราว 45%

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ณ โรงงานผู้ผลิต ราคาปรับลดลงจากกิโลกรัมละ 22.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.10 บาท ราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง จากคาดการณ์การเพาะปลูกในฝั่งสหรัฐอเมริกายังอยู่ในระดับที่ดี ราคาวัตถุดิบทดแทนกากถั่วหลายๆ ตัวเริ่มมีการปรับลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสนใจหันไปใช้วัตถุดิบทดแทนมากขึ้น ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดยังคงทรงตัว  

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 13.6325 ดอลลาร์/บุชเชล ราคาปรับตัวขึ้น เนื่องจากภาวะแห้งแล้ง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลืองราว 39%

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      ประเทศเปรูประกาศโควตาการจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ออกมาแล้ว อยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านตัน ซึ่งน้อยมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยจะเริ่มจับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยโควตาที่ออกมาน้อยทำให้ตลาดมีความกังวลว่าผลผลิตอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อในตลาด ด้านราคารับซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังคงสูงทรงตัว และปริมาณซื้อหน้าท่าเรือทรงตัว ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือลดลงเล็กน้อย

      สถานการณ์ปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 55.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคากิโลกรัมละ 49.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงเล็กน้อย จากตันละ 525 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 522 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 437 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 434 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,650 บาท ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,350 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 76-81 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,700 บาท (บวก/ลบ 74)  

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

      ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 16.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.80 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com