ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงเล็กน้อยจากหาบละ 765 บาท เป็นหาบละ 762 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 ราคาลดลง 8 เซนต์ หรือ 1.27% ปิดที่ 6.21 ดอลลาร์/บุชเชล ข้าวโพดปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไรก่อนสุดสัปดาห์ ขณะที่บริษัท AgResource ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยในชิคาโก ยังคงเตือนไม่ให้รีบเทขายสัญญาสินค้าเกษตร แม้คาดว่าจะมีฝนตกลงมาทั่วเขตมิดเวสต์

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 21.80 บาท คาดการณ์ผลผลิตฝั่งสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงจากสภาวะอากาศที่คาดว่าจะแห้งแล้งกว่าปกติ ทำให้มีความกังวลเล็กน้อย โดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์ภาวะอากาศที่แห้งแล้งนี้จะเกิดขึ้นจริงระยะเวลายาวนานเท่าไร

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ราคาปรับลดลง 37.5 เซนต์ หรือ 2.72% ปิดที่ระดับ 13.40 ดอลลาร์/บุชเชล

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      ประเทศเปรูยังคงไม่มีการจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่ ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าผลผลิตจะไม่เพียงพอความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือทรงตัว และสต๊อกหน้าท่าเรือลดลง

      สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 57.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 51.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 48.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 48.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะปรับตัวสูงขึ้น

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้น จากตันละ 523 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 535 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 435 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,650 บาท เป็นกระสอบละ 1,700 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,350 บาท เป็นกระสอบละ 1,370 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนทรงตัวทุกภูมิภาค อยู่ที่ 76-81 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,800 บาท (บวก/ลบ 76)  

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

      ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 16.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      ราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 3.80 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com