ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ประจำ วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 711 บาท เป็นหาบละ 714 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 ลดลง 2.25 เซนต์ หรือ -0.46% ปิดที่ 4.88 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดลดลง  เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าอุปสงค์มีแนวโน้มอ่อนแอลงสวนทางกับปริมาณผลผลิตทั่วโลกที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง      

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 20.90 บาท สภาวะอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นในฝั่งอเมริกายังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาด เนื่องจากมีผลต่อการเพาะปลูกและทำให้คาดการณ์ผลผลิตลดลง ขณะที่ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง ปริมาณซื้อในตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้น 11.25 เซนต์ หรือ +0.83% ปิดที่ 13.72 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่งและความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิต เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในสหรัฐฯ

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      การจับปลาระยะสั้น 10 วัน ที่ประเทศเปรูได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ปริมาณปลายังไม่เพียงพอสำหรับการผลิตปลาป่นที่มียอดขายล่วงหน้า จึงต้องรอการจับปลาในฤดูกาลถัดไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ด้านราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือปรับตัวลง ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือทรงตัว 

      สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ยังคงทรงตัวในระดับสูง ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 54.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 51.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 51.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 49.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะปรับตัวสูงขึ้น

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาอยู่ที่ตันละ 626 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาอยู่ที่ตันละ 483 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 2,050 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ อยู่ที่กระสอบละ 1,550 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม อยู่ที่ 68-74 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 66)

      ตลาดมีทิศทางดีต่อเนื่อง 3 วันพระติดต่อ โดยวันพระนี้ ภาคตะวันตก ตะวันออก อีสาน ปรับบวก 2-4 บาทต่อกิโลกรัม หลายภูมิภาคไม่มีผลผลิตส่วนเกิน ตลาดเข้าสู่สภาวะปกติ

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com