กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24-28 ตุลาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 >>ดูบทความย้อนหลัง<<

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 741 บาท เป็นหาบละ 735 บาท เนื่องจากการเก็บเกี่ยวมากขึ้นทำให้แนวโน้มราคาอ่อนลง

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 685.0 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดในสหรัฐฯ อยู่ที่ 61% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ 52% ขณะที่ความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดในประเทศอาร์เจนตินายังคงล่าช้า โดยอยู่ที่ 17% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยที่ 33% ด้านสภาพอากาศคาดการณ์ว่าฝนจะตกมากขึ้น น่าจะช่วยเร่งให้เกษตรกรลงปลูกได้เร็วขึ้น ส่วนประเทศบราซิลดำเนินการเพาะปลูกไปแล้ว 65% เร็วกว่าค่าเฉลี่ย ด้านอุปสงค์ ยอดการผลิตเอทานอลสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1,016,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 1,033,000 บาร์เรลต่อวัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท สภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกายังคงดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเกี่ยวยังดำเนินไปได้ด้วยดี คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจบได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่สภาพอากาศทางฝั่งประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาอยู่ในระดับปกติ ทำให้คาดการณ์ผลผลิตยังอยู่ในระดับที่ดีเช่นเดิม ส่วนปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,381.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 408.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยราคาปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสหรัฐฯ ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี ปัจจุบันกระทรวงเกษตรสหหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ 80% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากที่ 67% อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจจะทำให้การเก็บเกี่ยวชะลอตัวลงไปได้ ขณะที่ประเทศฝั่งอเมริกาใต้คาดการณ์ปริมาณฝนในสัปดาห์นี้ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน โดยเฉพาะประเทศอาร์เจนตินาที่ก่อนหน้านี้พื้นดินค่อนข้างแห้ง คาดว่าเกษตรกรประเทศอาร์เจนตินาจะเริ่มลงปลูกถั่วเหลืองในช่วงหลังฝนตกนี้ และในประเทศบราซิลการเพาะปลูกยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 32% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศจีน ราคาทรงตัว ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงปลายปีแล้ว ขณะที่ปริมาณผลผลิตปลาป่นภายในประเทศค่อนข้างน้อย ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ยังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 439 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตันละ 382 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 383 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,530 บาท เป็นกระสอบละ 1,510 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สภาวะน้ำท่วมลดระดับลงในหลายพี้นที่คาดว่าอีก 1 สัปดาห์สถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะที่การท่องเที่ยวทั่วไทยทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น ประกอบกับฝนลดลงมากทำให้การจัดการสุขภาพสุกรดีขึ้น

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,6000 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเริ่มดีขึ้น จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย โดยราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 3.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com