ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 4-8 กันยายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 4-8 กันยายน 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 696 บาท เป็นหาบละ 684 บาท เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 กันยายน 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์ หรือ + 0.1% ปิดที่ 4.86 ดอลลาร์/บุชเชล ได้แรงหนุนจากการเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐฯ ที่เร็วกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.90 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.75 บาท สภาวะอากาศฝั่งสหรัฐอเมริกา มีปริมาณฝนในบางพื้นที่ ภาพรวมยังคงร้อนและแห้งแล้ง ขณะที่ยังคงมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น กดดันให้ราคาอ่อนตัว

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 กันยายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ลดลง 16.75 เซนต์ หรือ -1.22% ปิดที่ 13.60 ดอลลาร์/บุชเชล ขณะที่เทรดเดอร์ชะลอซื้อเพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะรายงานข้อมูลประมาณการผลผลิตในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้การที่จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ต้องการซื้อถั่วเหลืองจากบราซิล เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาถั่วเหลืองในตลาดสหรัฐฯ ด้วย

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      การออกสำรวจทะเลสำหรับฤดูกาลจับปลาครั้งใหม่ที่ประเทศเปรูกำลังเริ่มต้น แต่ยังคงต้องรอประกาศโควต้าการจับปลา ซึ่งคาดว่าจะประกาศในช่วงเดือนตุลาคม ขณะที่ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนปรับตัวลง โดยปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังคงลดลง ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้น  

      สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ทรงตัวในระดับสูง ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 60.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 54.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 51.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 51.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 49.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะปรับตัวสูงขึ้น

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 662 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 654 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 473 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 483 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 2,150 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,500 บาท เป็นกระสอบละ 1,550 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม อยู่ที่ 64-72 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดยังคงขาดปัจจัยบวก ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลงทุกภูมิภาค

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 66)  

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

      ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com