กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
>>ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

           ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 735 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 687.5 เซนต์/บุชเชล  ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐฯ ปัจจุบันรายงานอยู่ที่ 76% ยังคงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 64% ด้านฝั่งประเทศบราซิลสภาพอากาศดีอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นในเขตพื้นที่เพาะปลูกตอนบนที่ปริมาณน้ำฝนเริ่มเบาบาง ทำให้ความชื้นในดินลดลง ขณะที่ความคืบหน้าการเพาะปลูกล่าสุดอยู่ที่ 74% เร็วกว่าปีที่แล้วและค่าเฉลี่ย ในทางตรงกันข้ามประเทศอาร์เจนตินาการเพาะปลูกยังดำเนินการไปอย่างล่าช้า โดยกระทรวงเกษตรรายงานอยู่ที่ 19% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 38% เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และเกษตรกรยังคงชะลอการลงปลูกเนื่องจากต้องรอปริมาณน้ำฝนที่มากกว่านี้

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท การเก็บเกี่ยวที่สหรัฐอเมริกายังคงดีอย่างต่อเนื่องโดยเกิน 90% แล้ว ขณะที่การเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ของประเทศบราซิล ทำการเพาะปลูกแล้วประมาณ 50% ช้ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่สภาพอากาศอยู่ในระดับที่ดี ทำให้คาดการณ์ผลผลิตยังอยู่ในระดับที่ดีเช่นเดิม ส่วนปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังทรงตัว

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,454.0 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 424.5 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ประกาศอยู่ที่ 88% ปรับขึ้นจาก 80% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 78% ด้านฝั่งประเทศบราซิลกำลังเพาะปลูกถั่วเหลืองอยู่ที่ 46% ของพื้นที่คาดการณ์ โดยเร็วกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่การประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการปิดถนนและเส้นทางการจราจร อาจส่งผลให้การส่งออกชะลอตัวลงได้

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

     

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศจีน ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ทั้งปลาป่นนำเข้าจากเปรูและผลิตภายในประเทศ ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัว ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือทรงตัว

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ยังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

          สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

          ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากตันละ 439 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 440 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 383 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,510 บาท เป็นกระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ระบุว่าความต้องการสุกรขุนสูงขึ้นทุกภูมิภาค จากทั้งการเปิดภาคเรียนและการท่องเที่ยว ขณะที่คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรนัดประชุมประมาณการต้นทุนการผลิตไตรมาส 4/2565 ในสัปดาห์หน้า คาดต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค่าพันธุ์สุกรที่ยังสูงอยู่จะทำให้ตัวเลขต้นทุนการผลิตสุกรใกล้เคียงไตรมาส 3/2565

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      การบริโภคดีขึ้น ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40 บาท

      ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทรงตัวที่ฟองละ 3.60 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com