กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News)

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565
>>ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

         ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่หาบละ 735 บาท เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง

          ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 664.5 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนพฤศจิกายนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  ปรับตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ (yield potentials) เพิ่มขึ้นจากในเดือนก่อนหน้า ที่ 171.9 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 172.3 บุชเชลต่อเอเคอร์ ขณะที่ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ 87% เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศดีปริมาณน้ำฝนเบาบางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนในประเทศอาร์เจนตินาสภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเนื่องจากปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ เกษตรกรเพาะปลูกอย่างล่าช้า รายงานอยู่ที่ 23% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 42%

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท การเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ที่ประเทศบราซิลช้ากว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่สภาพอากาศอยู่ในระดับที่ดี ทำให้คาดการณ์ผลผลิตยังอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ฝั่งสหรัฐอเมริกายังต้องติดตามการส่งออกเมล็ดถั่วและกากถั่วฤดูกาลใหม่จะดีหรือไม่ ส่วนปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงทรงตัว

          ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,452.0 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 417.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ประเมินผลผลิต (yield potentials) อยู่ที่ 50.2 บุชเชลต่อเอเคอร์ เพิ่มขึ้นจาก 49.8 บุชเชลต่อเอเคอร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่วนความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวในสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ 94% แต่ในฝั่งประเทศอาร์เจนตินาคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองถูกปรับลดลง 1.5 ล้านตัน เป็น 49.5 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกทำให้เกษตรกรเริ่มลงปลูกในฤดูกาลนี้ล่าช้ากว่าปกติ ด้านอุปสงค์มีรายงานคำสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จากประเทศจีนมากขึ้นในสัปดาห์นี้ จำนวน 138,700  ตัน และแม็กซิโก จำนวน 144,000 ตัน

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

     

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          สถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศจีน ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ทั้งปลาป่นนำเข้าจากเปรูและผลิตภายในประเทศ ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัว ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือปรับเพิ่มขึ้น

          ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ยังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

          สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

          ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้น จากตันละ 440 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 447 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 395 เหรียญสหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,500 บาท เป็นกระสอบละ 1,490 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

          สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงขอความร่วมมือให้ผู้เลี้ยงสุกรรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) โดยการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยบวกสำหรับหลายภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่สูงขึ้น ขณะที่ผลผลิตการกลับมาเลี้ยงใหม่ทุกภูมิภาคในไตรมาส 4 ต่ำกว่าที่คาด

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

      

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

         ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทรงตัวที่ฟองละ 3.60 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com