ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่หาบละ 654 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 สัญญาข้าวโพดปรับตัวขึ้น 13 เซนต์ หรือ +2.64% ปิดที่ 5.05 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดทะยานขึ้นเหนือระดับ 5 ดอลลาร์/บุชเชล สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.60 บาท การเก็บเกี่ยวที่สหรัฐอเมริกายังค่อนข้างดี แต่สภาวะอากาศที่บราซิลคาดการณ์แห้งแล้ง รวมทั้งการเพาะปลูกช้ากว่าปกติ ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้น 4.5 เซนต์ หรือ +0.34% ปิดที่ 13.155 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ นักวิเคราะห์กล่าวว่า ภัยแล้งที่รุนแรงซึ่งขัดขวางการขนส่งธัญพืชและการชะลอการเพาะปลูกถั่วเหลืองในบราซิลช่วยหนุนตลาด

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

      การประกาศโควต้าจับปลาที่ประเทศเปรูสำหรับฤดูกาลใหม่ยังคงต้องรอต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือที่จีนลดลง ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวลงเล็กน้อย

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศปรับลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ปรับลงจากกิโลกรัมละ 60.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 59.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ลดลงจากกิโลกรัมละ 54.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 53.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ปรับลดลงจากกิโลกรัมละ 51.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 51.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ปรับลงจากกิโลกรัมละ 49.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 609 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 597 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 470 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 471 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 2,050 บาท เป็นกระสอบละ 2,000 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,550 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 14 ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 54-66 บาทต่อกิโลกรัม โดยรวมตลาดยังคงยืนแข็งในหลายพื้นที่

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,100 บาท (บวก/ลบ 56)  

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท

      ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com