ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากหาบละ 654 บาท เป็นหาบละ 633 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2566 สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 ลดลง 0.75 เซนต์ หรือ -0.16% ปิดที่ 4.7925 ดอลลาร์/บุชเชล ข้าวโพดปรับลดลงจากคาดการณ์สภาพอากาศที่จะมีฝนตกในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาซึ่งจะส่งผลดีต่อผลผลิต

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.10 บาท จากสภาวะอากาศที่บราซิลยังคงแห้งแล้ง และการเพาะปลูกที่ยังคงล่าช้ากว่าปกติ ทำให้ตลาดมีความกังวลเรื่องผลผลิตที่จะน้อยลง ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดทรงตัว

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2567 ลดลง 8.25 เซนต์ หรือ -0.63% ปิดที่ 13.0025 ดอลลาร์/บุชเชล ถั่วเหลืองปรับตัวลง เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าสภาวะอากาศในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาที่จะมีฝนตก และจะส่งผลดีต่อผลผลิต หลังจากสภาพอากาศแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

      โควตาจับปลาที่ประเทศเปรูสำหรับฤดูกาลใหม่ได้ประกาศออกมาแล้ว อยู่ที่ 1.682 ล้านตัน โดยกำหนดจับปลาเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยต้องติดตามว่าจับจริงจะเป็นอย่างไร ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือที่จีนทรงตัว และสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวลงเล็กน้อย

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศปรับลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ปรับลงจากกิโลกรัมละ 59.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 58.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ลดลงจากกิโลกรัมละ 53.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 52.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ปรับลดลงจากกิโลกรัมละ 50.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 49.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 50.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 49.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ปรับลงจากกิโลกรัมละ 48.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 47.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 597 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 600 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 471 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 474 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 2,000 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,550 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 22 ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 62-64 บาทต่อกิโลกรัม ขยับราคาสุกรหน้าฟาร์มบวก 4 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อลดความเสียหายจากการขายต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงอย่างยาวนาน

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,100 บาท (บวก/ลบ 54)  

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

      ราคาไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com