ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากหาบละ 633 บาท เป็นหาบละ 615 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 ลดลง 5 เซนต์ หรือ -1.05% ปิดที่ 4.7 ดอลลาร์/บุชเชล ข้าวโพดปรับตัวลง หลังมีรายงานว่าปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.10 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.40 บาท การเพาะปลูกสำหรับฤดูกาลใหม่ที่บราซิลเริ่มดีขึ้น แต่ยังคงช้ากว่าปีที่ผ่านมา สภาพอากาศแห้งแล้งในบางพื้นที่ ปริมาณซื้อในตลาดปรับลดลงเล็กน้อย 

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2567 เพิ่มขึ้น 13.25 เซนต์ หรือ +1.01% ปิดที่ 13.2825 ดอลลาร์/บุชเชล ถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น หลังจากจีนเปิดเผยว่า การนำเข้าถั่วเหลืองของจีนมีแนวโน้มยังคงอยู่ที่ระดับสูงไปจนถึงไตรมาส 4 ซึ่งจะส่งผลให้การซื้อถั่วเหลืองในปีนี้สูงเป็นประวัติการณ์ และราคายังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับสภาพอากาศในบราซิล

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

      การจับปลาที่ประเทศเปรูได้เริ่มต้นแล้ว โดยปริมาณที่จับได้จริงเป็นปกติ แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ระยะยาวอีก 1 เดือน ขณะที่ราคาซื้อและปริมาณซื้อหน้าท่าเรือที่จีนปรับตัวลดลง ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวเพิ่มขึ้น

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศปรับลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ปรับลงจากกิโลกรัมละ 58.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 57.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ลดลงจากกิโลกรัมละ 52.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 51.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ปรับลดลงจากกิโลกรัมละ 49.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.70 บาท

      สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 49.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ปรับลงจากกิโลกรัมละ 47.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 600 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 598 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 474 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 472 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 2,000 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,550 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยผู้เลี้ยงสุกรทุกพื้นที่ขยับราคาสุกรหน้าฟาร์มบวก 4 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อลดความเสียหายจากการขายต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงอย่างยาวนาน

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,100 บาท (บวก/ลบ 58)  

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 36 บาท ในสัปดาห์ก่อน ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com