ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาลดลง

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากหาบละ 600 บาท เป็นหาบละ 597 บาท เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 4 เซนต์ หรือ +0.85% ปิดที่ 4.7475 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดปรับขึ้นโดยได้แรงหนุน หลังกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดส่งออกข้าวโพดรายสัปดาห์สูงกว่าระดับคาดการณ์เฉลี่ยของเทรดเดอร์

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.70 บาท สภาวะอากาศในฝั่งประเทศบราซิลยังคงแห้งแล้ง ทำให้คาดการณ์ผลผลิตลดลง ส่วนรายงานสต็อกในแต่ละประเทศปรับตัวลดลง ทำให้ยังคงมีปริมาณซื้อในตลาดเพิ่มขึ้น

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2567 ลดลง 24.75 เซนต์ หรือ -1.79% ปิดที่ 13.6025 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองร่วงลง เนื่องจากแนวโน้มฝนตกในบราซิลช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนและแห้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะแข็งตัว

ปลาป่น : ราคาปรับลดลง

      การจับปลาที่ประเทศเปรูยังคงดีต่อเนื่อง ปริมาณจับปลาได้จริงคิดเป็นเกือบ 40% ของโควต้าประกาศแล้ว ขณะที่ราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนยังคงปรับตัวลดลง โดยปริมาณซื้อหน้าท่าเรือที่จีนยังคงน้อยอยู่ ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวเพิ่มขึ้น

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ลดลงจากกิโลกรัมละ 57.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 56.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 51.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 48.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 47.70 บาท

      สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 48.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 47.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 46.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะอ่อนตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ทรงตัวที่ตันละ 597 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 482 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,950 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,540 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 12 พฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 68-74 บาทต่อกิโลกรัม ราคาทุกพื้นที่อยู่ในช่วงปรับฐานให้ราคาวิ่งเข้าสู่ต้นทุนเพื่อลดความสูญเสียให้กับผู้เลี้ยงทั้งระบบ

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,500 บาท (บวก/ลบ 66)  

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 38 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 37 บาท ในสัปดาห์ก่อน ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com