ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 597 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์ หรือ +0.11% ปิดที่ 4.7 ดอลลาร์/บุชเชล

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

กากถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.70 บาท โดยสภาวะอากาศฝั่งประเทศบราซิลคาดการณ์ดีขึ้น คาดจะมีปริมาณฝนมากขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลดีต่อการเพาะปลูกและผลผลิต ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดทรงตัว

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2567 เพิ่มขึ้น 10 เซนต์ หรือ +0.73% ปิดที่ 13.7725 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ปิดบวก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลกระทบต่อพืชผลของบราซิล ซึ่งยังคงเป็นความกังวลหลักในตลาด แม้มีฝนตกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ตาม

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะแข็งตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง

      การจับปลาที่ประเทศเปรูยังคงดำเนินต่อไปด้วยดีต่อเนื่อง โดยปริมาณปลาที่จับได้เกือบ 45% ของโควต้าประกาศแล้ว แต่ยังมีความกังวลเล็กน้อยจากปริมาณลูกปลาที่ค่อนข้างสูงในบางพื้นที่ ด้านราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนยังคงปรับตัวลดลง ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือทรงตัว แต่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย และสต็อกหน้าท่าเรือยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคาปรับลง 2 บาททุกเบอร์ โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ลดลงจากกิโลกรัมละ 56.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 54.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 50.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 47.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.70 บาท

      สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 47.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 45.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะอ่อนตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 597 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 627 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 482 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 493 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,950 บาท เป็นกระสอบละ 2,000 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,540 บาท เป็นกระสอบละ 1,570 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 68-74 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับขึ้น 2 บาท ในภาคตะวันตกและภาคอีสาน

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 68)  

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 38 บาท ในสัปดาห์ก่อน ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com