ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 66

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 597 บาท เป็นหาบละ 603 บาท เนื่องจากผลผลิตเหลือน้อย

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2567 เพิ่มขึ้น 2.25 เซนต์ หรือ +0.48% ปิดที่ 4.7575 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาข้าวโพดฟื้นตัวขึ้น

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับหน้าโรงผลิต ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 23.00 บาท โดยสภาวะอากาศที่ฝั่งประเทศบราซิลกลับมาแห้งแล้ง แต่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนมากขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า ทำให้ยังมีความกังวลว่าปริมาณผลผลิตจะลดลง ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2567 เพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์ หรือ +0.04% ปิดที่ 13.47 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองฟื้นตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากภาวะอากาศแห้งแล้งในบราซิล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิล 

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะแข็งตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      การจับปลาที่ประเทศเปรูลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณลูกปลาสูงในหลายพื้นที่ ขณะที่ปริมาณจับปลาได้จริงคิดเป็นเกือบ 50% ของโควต้าประกาศแล้ว ด้านราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนยังคงปรับตัวลดลงโดยเฉพาะเกรดโปรตีนต่ำ เนื่องจากมีปริมาณสต็อกค่อนข้างสูง ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือที่จีนลดลงเล็กน้อย และสต็อกหน้าท่าเรือยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น

      ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 54.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 48.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.70 บาท

      สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะอ่อนตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 627 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 654 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 493 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 499 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 2,000 บาท เป็นกระสอบละ 2,100 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,570 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ 64-74 บาทต่อกิโลกรัม ราคาลดลงในภาคตะวันตก ส่วนในภาคอื่นๆ ยืนราคา

      ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 68)  

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 41 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 40 บาท ในสัปดาห์ก่อน ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com