ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 606 บาท เป็นหาบละ 615 บาท

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2567 ลดลง 1 เซนต์ หรือ 0.22% ปิดที่ 4.4725 ดอลลาร์/บุชเชล

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคารับซื้อหน้าโรงผลิต ลดลงจากกิโลกรัมละ 22.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.50 บาท จากสภาวะอากาศในฝั่งประเทศบราซิลยังคงดีต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อนข้างดี โดยได้ดำเนินการแล้วเกือบ 10% เร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ขณะที่ปริมาณซื้อขายในตลาดยังคงทรงตัว

      ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก 1 กุมภาพันธ์ 2567 สัญญาถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2567 ลดลง 19 เซนต์ หรือ 1.55% ปิดที่ 12.0325 ดอลลาร์/บุชเชล สัญญาถั่วเหลืองลดลง เนื่องจากยอดส่งออกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ยอดส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 ม.ค. อยู่ที่ 164,500 ตัน ซึ่งต่ำที่สุดสำหรับปี 2566/2567 และยังเผชิญกับการแข่งขันอย่างมากจากผลผลิตของบราซิลซึ่งการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      ราคาซื้อหน้าท่าเรือที่จีนทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนช่วงหยุดยาวที่จีน ทำให้สต็อกยังคงปรับตัวลดลง  
ด้านสถานการณ์ปลาป่นในประเทศราคาทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

      สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 683 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 670 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 488 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 489 เหรียญสหรัฐฯ

      ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 2,250 บาท เป็นกระสอบละ 2,200 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,570 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

      สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ยืนราคาอยู่ที่ 70-76 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,700 บาท (บวก/ลบ 70)  

      ทุกภูมิภาคยังคงขอปรับฐานขึ้น 2 บาท เพื่อลดการขาดทุนขึ้นเดือนที่ 12 โดยการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ยังคงทรงตัว ขณะที่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ หรือ Pig Board อังคารที่ 30 มกราคม 2567 เห็นชอบการตัดวงจรผู้ผลิตภายในประเทศ โดยทำหมูหันลูกสุกร จำนวน 450,000 ตัว ระยะเวลา 3 เดือน ที่รอกำหนดวันเริ่มต้นของกิจกรรมเร็วๆ นี้ 

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 40 บาท เป็นกิโลกรัมละ 41 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 28.00 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ฟองละ 3.40 บาท

     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com