ข่าว (News) สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567

ดูสรุปภาวะสินค้าเกษตรย้อนหลัง<<  

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 627 บาท
ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สัญญาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลง 7.5 เซนต์ หรือ -1.7% ปิดที่ 4.3375 ดอลลาร์/บุชเชล

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

กากถั่วเหลือง : ราคาลดลง

      กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 21.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.30 บาท รายงานจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยอดขายถั่วเหลืองส่งออกฤดูกาล 2023/2024 เพิ่มขึ้นถึง 0.61 ล้านตัน มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ประเทศบราซิลยังคงเร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และภาวะอากาศฝั่งอาร์เจนตินาค่อนข้างทรงตัว มีฝนตกในบางพื้นที่ ขณะที่ปริมาณซื้อขายในตลาดทรงตัว
ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก วันที่ 14 มีนาคม 2567 สัญญาถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลง 1.5 เซนต์ หรือ -0.13% ปิดที่ 11.9525 ดอลลาร์/บุชเชล

 

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

      ราคารับซื้อปลาป่นนำเข้าหน้าท่าเรือที่จีนทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อและสต็อกปรับตัวขึ้น ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท
สำหรับปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

      ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 639 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 644 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 494 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 2,130 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่กระสอบละ 1,600 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

           สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 9 มีนาคม 2567 โดยราคาแต่ละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้
ภาคตะวันตก 58-60 บาทต่อกิโลกรัม
ภาคตะวันออก 66 บาทต่อกิโลกรัม
ภาคอีสาน 64 บาทต่อกิโลกรัม
ภาคเหนือ 64 บาทต่อกิโลกรัม
ภาคใต้ 66 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 64)

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

      กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อ เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 43 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ตัวละ 28.00 บา

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

      เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.40 บาท

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com